Bestand

Het Vrij Technisch Instituut is een katholieke onderwijsinstelling.

Wij benaderen elke leerling, elke cursist, elke medewerker, elke partner, als een unieke en waardevolle persoon.
Wij bieden elkeen kansen tot maximale zelfontplooiing, vertrekkend van ieders intrinsieke aanleg en capaciteiten.
Wij hebben zorgzame aandacht voor elkeen, in het bijzonder voor diegene in een probleemsituatie.
Wij werken toekomstgericht vanuit een dynamiek van bestendige evolutie.

Wij begeleiden jongeren zodat ze zich ontplooien tot vakbekwame, authentieke en verantwoordelijke volwassenen.
Website: https://www.vti-leuven.be/