image-332244-266px-Logo_Karel_de_Grote_Hogeschool-45c48.png


Gezondheid en welzijn

Mensen leven steeds langer, waardoor de vraag naar zorg toeneemt.

Het is een uitdaging voor de overheid om ervoor te zorgen dat iedereen geholpen  wordt, met bijzondere aandacht voor de meest kwetsbare en meest hulpbehoevende mensen.


Website: https://www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn