Bestand
Riederborgh wil verantwoorde zorg leveren met bevoegd en bekwaam personeel en volgens geldende wet- en regelgeving, richtlijnen en protocollen. We noemen dit de organisatorische, meetbare kwaliteit. Daarnaast streeft Riederborgh vooral naar de menselijke maat. In de zorgleefgemeenschap die Riederborgh nastreeft gaat het om de ervaren merkbare kwaliteit door cliënten, familieleden, vrijwilligers, medewerkers en alle andere betrokkenen. Dit noemen we de merkbare, relationele kwaliteit. De merkbare, relationele kwaliteit is niet of nauwelijks in cijfers uit te drukken. Het gaat hierbij o.a. om verhalen van mensen: wat betekent Riederborgh voor hen en wat betekenen zij nog voor anderen? Het gaat erom dat we elkaar in de zorgleefgemeenschap echt zien en echt luisteren naar elkaar, om zo de bewoners zich – voor zover mogelijk – thuis te laten voelen in Riederborgh. Iedereen moet zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen. website:
https://www.riederborgh.nl/


Bestand