Bestand


Het deltagebied van de Lage Landen wordt de eerste transnationale Smart Chefs - Smart Cities regio.

Eten voor ouderen en voor mensen met chronische aandoeningen in de steden lekkerder, gezonder en veiliger maken met alles wat de technologie te bleden heeft, dát is waar Smart Chefs - Smart Cities om draait. Momenteel woont de helft van de wereldbevolking in een stad en tegen 2050 zou dat zelfs gaan om 75%. Door deze evolutie staan steden voor grote uitdagingen. De focus in de Smart Cities ligt momenteel vrij sterk op mobiliteit en energie, maar wij willen daar met Smart Chefs verandering in brengen. In Smart Chefs - Smart Cities heeft iedereen recht op voldoende en aangepaste, lekkere, gezonde en veilige voeding overeenkomstig de culturele achtergrond waartoe zij behoren en rekening houdend met hun eventuele smaakhandicaps.
Het doel is met behulp van technologie, gecoördineerde voedingszorg ter beschikking te stellen in de thuissituatie en elders.

'The LAB' van het Center for Gastrology & Primary Food Care in Three Rivers Delta verbindt chefs Gastro-engineering (en hun onderzoeksuitrusting) in "culinary research for health care and not for profit institutions.“

‘The LAB’ maakt hiervoor gebruik van digitale tools om performant te werken. Zo staan chefs in Vlaanderen, Nederland en Noorwegen met elkaar in contact om oplossingen te testen voor welbepaalde problemen. De Gastro Optimale Temperaturen (Gastro Optimized Temperatures) zijn hiervan een voorbeeld, maar er worden ook smaaktesten uitgevoerd en keukentools ontwikkeld.

Bestand
 Bestand