Koks gastro-engineering en voedingsleveranciers aan de zorg willen samen met het Center for Primary Food Care 1000 patiënten met smaakafwijkingen als gevolg van chemotherapie helpen in 2020.


Ze zetten hiervoor het  project “oncologische smaaksturing bij chemotherapie” op, samen met

de Europese referentieregio Three Rivers Delta Gastrology – Primary Food Care​​​​​​​
het Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam
en oncologische centra van ziekenhuizen en poliklinieken in Nederland en België .

Smaaksturing bij patiënten met kanker is tijdens onderzoek i.s.m. het universitair ziekenhuis Leuven en het Sint-Augustinus ziekenhuis Antwerpen met de steun van Kom op tegen Kanker erg waardevol gebleken. Dit consortium wil oncologische smaaksturing bij chemotherapie nu opschalen door implementatie met wetenschappelijke begeleiding in een transnationale setting.

De smaak van brood en maaltijden kan gepersonaliseerd gestuurd worden zodat patiënten met kanker smakelijker en beter kunnen eten, ondanks de smaakproblemen die door chemotherapie veroorzaakt worden. Dit is erg belangrijk omdat de voedingstoestand hierdoor langer behouden blijft of verbeterd kan worden. Een goede of verbeterde voedingstoestand stelt de patiënt in staat de kankerbehandeling beter te verdragen. Beter en smakelijker kunnen eten heeft ook invloed op andere bijwerkingen van chemotherapie zoals misselijkheid, braken, vermoeidheid, stoelgangproblemen en algemeen welbevinden. Dit project i.s.m. hoger opgeleide chefs en met wetenschappelijke begeleiding zorgt er bovendien ook voor dat de patiënt en zijn mantelzorger smaaksturing zelf kunnen uitvoeren in de thuissituatie.

Patiënten met kanker en hun mantelzorgers, voelen zich daardoor minder machteloos ten opzichte van de ernstige nevenverschijnselen van chemotherapie.
Ze krijgen het gevoel dat ze zelf iets kunnen doen aan de bijwerkingen van chemotherapie en dat ze deze niet louter moeten ondergaan.
Bovendien hebben zij online toegang tot een eigen ruimte met gepersonaliseerde recepturen en info met betrekking tot ingrediënten in die recepturen. Via hetzelfde kanaal is er de mogelijkheid tot bijstand door een hoger opgeleide chef in de zorg die digitaal (chat of met spraak) kan helpen bij de uitvoering van deze zelfzorg thuis.