G-aanpak  


Ondervoeding bij ouderen is een (al te vaak) onderschat probleem ondanks een veelvoud aan campagnes en initiatieven op diverse niveaus. De gevolgen van ondervoeding zijn niet te onderschatten: verhoogde mortaliteit, toename van co-morbiditeiten, lichamelijke en psychische deterioriatie en significante stijging van de kosten van de gezondheidszorg.

De G-aanpak in gastrology en primary food care bestaat uit een tijdige opsporing van personen met (een verhoogd risico op) ondervoeding en het voeren van een gericht voedingsbeleid op eerstelijnsniveau (de operationalisering van het SAM/AP model voor ouderen en geriatrische patiënten).

Het optimaliseren en het selectief olfactorisch smaaksturen van het maaltijdgebeuren op maat van de resident, parallel lopend met een betere digitale communicatie tussen zorgverleners en keukenteam levert erg positieve resultaten op, zoals blijkt uit wetenschappelijk onderzoek en wetenschappelijke implementatie i.s.m. universiteiten en hogescholen.

De integrale G-aanpak steunt op een gastrologische evidence-practice-creative based benadering en een evidence-informed verpleegkundige aanpak, resulterend in een in overleg tot stand gekomen en op maat gesneden set van interventies gericht op de bewoner, de zorgafdeling en de instelling.