Bestand
De Frankelandgroep is een regionaal gegroeide verzamelnaam voor vijf stichtingen die elk de hierna genoemde verpleeg- e/o zorgcentra exploiteren: Frankeland, Harg-Spaland, Jacobs Gasthuis, Schiewaegh en Vaartland.

De instellingen van de Frankelandgroep hebben elk een eigen identiteit en sfeer die voortkomt uit hun ontstaansgeschiedenis. Het uiteindelijke doel is dat elke senior met zijn of haar eigen levensstijl aansluiting vindt en zich thuis voelt in een van deze culturen. De Frankelandgroep vindt het van groot belang dat bewoners zoveel mogelijk hun eigen leefstijl in een voor hun veilige en vertrouwde omgeving kunnen voortzetten. De visie van de Frankelandgroep is daarom: “zo gewoon mogelijk”. Kwaliteit van leven (een zinvolle levensinvulling), keuzemogelijkheden en zo veel mogelijk regie houden op het eigen leven. website: https://www.frankelandgroep.nl/


Bestand